πνευμονολόγοι,πνευμονολογοι πειραιά,πνευμονολόγοι,πνευμονολόγοι πειραιά,πνευμονολόγοι,πνευμονολόγοι πειραιά

Πειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠνευμονολόγος Ισαακίδης Πειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis

ΓαβριήλΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος, Πνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήΠνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήλλΠνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήλΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis Gavriil,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης,Γαβριήλ Ισαακίδης,Γαβριήλ Ισαακίδης,ιατρός Ισαακίδης,Φυματιολόγος,φυματιολόγος,εργοσπιρομετρία,αέρια αίματος,αέρια αίματος,σπιρομέτρηση,οξυγονοθεραπεία,σύνδρομο απνοιας στον ύπνο,μελέτη ύπνου,ροχαλητό,πνευμονία,άσθμα,αλλεργικό άσθμα,πνευμονική ίνωση,βήχας,δύπνοια,κούραση,φλέγματα,θωρακικός πόνος,πόνος στο στήθος

πνευμονολόγοι,πνευμονολογοι πειραιά,πνευμονολόγοι,πνευμονολόγοι πειραιά,πνευμονολόγοι,πνευμονολόγοι πειραιά

Πειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠνευμονολόγος Ισαακίδης Πειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis

ΓαβριήλΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος, Πνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήΠνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήλλΠνευμονολόγος Ισαακίδης ΓαβριήλΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis GavriilΠειραιάς Ισαακίδης Γαβριήλ pireas pulmonologist Isaakidis Gavriil,Γαβριήλ Ισαακίδης πνευμονολόγος,Γαβριήλ Ισαακίδης,Γαβριήλ Ισαακίδης,Γαβριήλ Ισαακίδης,ιατρός Ισαακίδης,Φυματιολόγος,φυματιολόγος,εργοσπιρομετρία,αέρια αίματος,αέρια αίματος,σπιρομέτρηση,οξυγονοθεραπεία,σύνδρομο απνοιας στον ύπνο,μελέτη ύπνου,ροχαλητό,πνευμονία,άσθμα,αλλεργικό άσθμα,πνευμονική ίνωση,βήχας,δύπνοια,κούραση,φλέγματα,θωρακικός πόνος,πόνος στο στήθος

Βασικός πνευμονολογικός έλεγχος-Προληπτικός έλεγχος καπνιστών   Checkup

 

Ολοι οι καπνιστές άνω των 40 ετών κινδυνεύουν να αναπτύξουν νοσήματα που οφείλονται στην καπνιστική συνήθεια

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια την 3η αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο.

Ο καρκίνος του πνεύμονα βρίσκεται σε ταχύτατη αύξηση την τελευταία 10ετία λαμβάνοντας χαρακτήρα επιδημίας.

Το κάπνισμα είναι μια από τις βασικές αιτίες του μαζί με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την επαγγελματική έκθεση         

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει 

Πνευμονολογική εξέταση (ιστορικό-εξέταση-συνταγογράφη εξετάσεων ή φαρμάκων)-σπιρομέτρηση αλλά και άλλες ειδικές εξετάσεις ανάλογα την ασθένεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στο Ιατρείο πραγματοποιούνται:

1) Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού (σπιρομέτρηση ενηλίκων και παίδων)

2) Μέτρηση αερίων αίματος,ηλεκτρολυτών

3) Εργαστήριο διάγνωσης Sleep apnea (υπνικής άπνοιας)

4) Συμβουλευτική διακοπής καπνίσματος και πρόληψης νοσημάτων σχετιζόμενων με το κάπνισμα

5) Χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων για Βρογχικό άσθμα

6) Συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων

7) Προγχειρητικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών   (δύτες,θαλάσσια σπορ,ΚΕΠΑ κ.α)

8)Έλεγχος Φυματίωσης

9) 'Ελεγχος μετά από νόσηση COVID-19

10)Έλεγχος για Ag SARS COV-2 (Rapid-test Sars-Cov-2 Ag)